JÄGERMEISTER SHOT MACHINE — TÄVLING 2021

🎉🎊 Vinn en Jägermeister Shotmachine mellan 02.08. – 29.08.2021.
Like och delta på vår Facebookpage här: Klicka här 🎉🎊
Berätta för oss varför och med vem du vill njuta av denna utmärkelse mest. De mest kreativa kommentarerna vinner! 😎

VILLKOR FÖR DELTAGANDE JÄGERMEISTER SHOT MACHINE — TÄVLING 2021

VILLKOR FÖR DELTAGANDE OCH INTEGRITETSPOLICY FÖR NIELSEN DISCOUNT JÄGERMEISTER SHOT MACHINE COMPETITION 2021 

Arrangören av tävlingen “Jägermeister Shotmaschine — Competition 2021” är: 

Nielsens Discount GmbH 

Apenrader Str. 41-45 

24939 Flensburg 

Tyskland 

(nedan kallad Nielsen Discount). 

Genom att delta i denna tävling accepterar deltagaren dessa villkor för deltagande.

 1. Tävlingen startar den 29.08.2021 och avslutas den 29.08.2021 kl. 23.59 (nedan kallad tävlingsperioden).
 2. Priserna i tävlingen är:
  15 x Jägermeister Shotmaschine
  Tävlingens text: “Berätta för oss varför och med vem du vill njuta av denna utmärkelse mest. De mest kreativa kommentarerna vinner!”
  Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna.
 3. Berättigade att delta är alla personer över 18 år som bor i Danmark och som kommenterar Nielsen Discount Facebook-sida under tävlingsbidragsperioden och har gett sina personuppgifter sanningsenligt. Fler deltaganden är uteslutna. Anställda vid Nielsens Discount GmbH och dess dotterbolag samt släktingar är uteslutna från att delta i tävlingen och kommer inte att beaktas i dragningen.
 4. Vinstbestämning och vinstbehandling utförs av Nielsen Discount. Vinnarna utses måndagen den 30.08.2021 bland alla deltagare genom att välja den mest kreativa kommentaren. Vinnarna kommer att meddelas om priset via e-post och informeras om de ytterligare formerna för prisöverföringarna. Om vinnaren inte rapporterar inom 48 timmar efter tillkännagivandet och/eller om vinnaren inte kan nås enligt de uppgifter som lämnats, kommer anspråket på priset att gå förlorat. Nielsen Discount förbehåller sig rätten att ta ut en ersättare. Vikarien måste också registrera sig igen inom 48 timmar efter anmälan. Skatten på vinst tas över av Nielsen Discount.
 5. Nielsen Rabat ansvarar inte för materiella defekter eller defekter i prisets titel. Nielsen Discount frigörs från all skyldighet och allt ansvar när du meddelar priset och levererar priserna. Priserna skickas antingen med post eller paket eller personligen via upphämtning i någon av våra filialer genom förhandsgodkännande.
 6. Nielsen Discount förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen i händelse av goda skäl, särskilt vid brott mot villkoren för deltagande och/eller misstanke om manipulation.
 7. En kontant betalning av priset är utesluten, liksom deltagande via spelklubbar och automatiserade tjänster. Priset kan inte överlåtas eller bytas ut.
 8. Nielsen Discount förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta tävlingen i förtid när som helst utan förvarning och att justera villkoren för deltagande. Nielsen Discount har rätt att göra det i synnerhet om ett korrekt konkurrensbeteende inte längre kan garanteras av tekniska, juridiska eller ekonomiska skäl och/eller inte verkar vettigt.
 9. Konkurrensen regleras uteslutande av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. Domstolsprövning av verkställighet, vinnande beslut och tilldelning av priset är uteslutna.

INFORMATION OM DATASKYDD 

Ansvarigt organ och dataskyddsombud: 

Nielsens Discount GmbH 

Apenrader Str. 41-45 

24939 Flensburg

Tyskland 

Telefon: +49 (0)461 500330 

E-post: info@nielsen.discount

För att delta i tävlingen måste följande personuppgifter tillhandahållas för att möjliggöra behandling av tävlingen: förnamn, efternamn, e-postadress och adress. Deltagaren ska försäkra sig om att de personuppgifter som han lämnat, särskilt förnamn, efternamn, e-postadress och adress, är sanningsenliga och korrekta. 

Vi behandlar deltagarnas personuppgifter för tävlingens prestation, bland annat för att avgöra om de har rätt att delta, för att bestämma och meddela vinnarna via e-post och för att skicka priser till ovanstående adress. All ytterligare användning av deltagarens personuppgifter, till exempel för vår nyhetsbrevsöverföring, sker endast med hans samtycke (valfritt).

Vid seger skall vinnaren godta offentliggörandet av sitt förnamn och sin hemvist i de reklammedier som används av arrangören. Detta inkluderar tillkännagivandet av vinnaren på arrangörens webbplats och dess sociala medieplattformar. 

Om du inte förser oss med ovanstående uppgifter är det inte möjligt att delta i tävlingen eller kontakta med avseende på ett prismeddelande och skicka priser.b. Om ett samtyckesformulär lämnas in för reklamändamål ska artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen vara den rättsliga grunden för databehandling baserad på samtycke.

I princip kommer dina uppgifter inte att lämnas ut till tredje part om inte överföringen är nödvändig för att genomföra tävlingen eller skicka priset och det finns en dataskyddsöverföringsmyndighet. 

Dessutom kan du återkalla ditt samtycke till att använda dina uppgifter för reklam när som helst, till exempel skriftligen för att: 

Nielsens Discount GmbH 

Apenrader Str. 41-45 

24939 Flensburg

Tyskland 

eller via e-post till: info@nielsen.discount 

eller genom att klicka på länken avsluta prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande med annonsering. Observera även dataskyddsinformationen på vår hemsida: https://nielsen.discount/privacy-policy/